Hướng dẫn thiết lập giải pháp làm việc từ xa toàn diện | VNG CLOUD
 

DIỄN GIẢ

 

Trần Quang Bình

Chuyên gia giải pháp cấp cao

VNG CLOUD

 

CHƯƠNG TRÌNH

 

Thiết lập giải pháp làm việc tại nhà dễ dàng với:

 

Giải pháp Digital workspace

 

Giải pháp Tổng đài ảo

 

Giải pháp quản trị Doanh nghiệp tinh gọn Base work+

 
 

REGISTER

 

Sự kiện đã kết thúc